APK®

HEB JIJ VOLDOENDE ZICHT OP HET WELBEVINDEN VAN JOUW MEDEWERKERS?

APK® staat voor ACT Periodieke Krachtmeting. Waarom zouden we wel voertuigen regelmatig periodiek keuren
en onze werknemers die werkzaam zijn in soms stressvolle werksituaties niet regelmatig en periodiek op hun welbevinden bevragen.
DE APK® METHODIEK

APK is een korte, snelle, diepgaande interventiemethode, die zorg draagt voor het welbevinden van de medewerkers en nauwelijks onttrekking vraagt uit het dagelijks werk. Er wordt inzicht gegeven op het werkvermogen van team en individu.

Elke werkgever heeft op het gebied van arbeidsomstandigheden een zorgplicht. Niet altijd is het voor de werkgever even duidelijk wat de impact van werk op medewerkers heeft. Dat is per medewerker verschillend. Het is interessant om hen te bevragen over hoe zij in hun werk staan, maar hen daar ook bewust van te maken.

Voor de organisatie betekent het invoeren van APK dat zij medewerkers faciliteren in het zelf regie nemen over hun gezondheid en plezier in het werk. Dat medewerkers flexibeler in kunnen spelen op veranderingen, pro-actiever aan de slag gaan en uitdagingen aangaan omdat ze zichzelf beter leren kennen.

Anderzijds worden zij zich bewust van hun energielekken en signaleren zij sneller waar wanneer zij overbelast raken. Zo kan uitval worden voorkomen.

DE APK® ROUTE

In samenspraak met de organisatie zal er invulling worden gegeven aan de Route

  • Trajectduur: de compacte versie van 1 jaar of de volledige route van 3 jaar
  • Kick-off: Het team wordt geïnformeerd over de werkwijze
  • Online individuele metingen
  • APK gesprekken: een toelichtend gesprek op de meetresultaten, waarbij de focus ligt op de ontwikkelvraag van de medewerker
  • Teamdialoog: bespreken van de belangrijke thema’s en vraagstukken die in het team spelen

Wil je meer weten over APK, neem een kijkje op de APKsite. Je kunt ook het verhelderende digitale APK boekje aanvragen of bekijk het toelichtende APK filmpje.