Bart Venrooij, afdelingshoofd OOV, Gemeente Den Bosch

“Marleen is een stevige en gedreven adviseur waarmee het prettig samenwerken is. In de analyse van een organisatie-/team doorgrond ze snel wat er aan de hand is. Heeft daarbij ook meteen verschillende handelingsperspectieven, die in overleg met de opdrachtgever worden toegepast. Confronteert leidinggevenden en medewerkers met hun eigen gedrag en weet dan via het stellen van gerichte open vragen inzicht en richting te geven. De doorontwikkeling van mijn afdeling is door haar begeleiding / ondersteuning soepeler verlopen.”

Tinie van der Jagt, Wilgaerden, directeur

Een ieder is erg tevreden over het gelopen traject. Het heeft prachtig basismateriaal opgeleverd voor de teamcoach, de leden van het team en de individuen. Om van hieruit te werken aan de POP’s en de teamplannen.

Achteraf heeft dit geheel de stap vooruit opgeleverd, het is nu zaak dit materiaal te koesteren en gericht in te zetten

SPOW, gehele team, Angéle Jehee

Het team van SPOW heeft Marleen ervaren als doelgericht, prettig sturend en sensitief. Ze nodigt uit tot vertrouwen en is sterk in team building. Tijdens een tweedaagse heeft Marleen ons op inspirerende wijze gecoacht om tot tastbare en concrete inzichten en resultaten te komen. Naar aanleiding van individuele gesprekken met de teamleden heeft Marleen de rode draad kunnen pakken die voor het team nog niet duidelijk was. Hierdoor was Marleen in staat goed aan te sluiten bij de behoeften van het team.

Manda den Elzen, directeur, Den Elzen organisatieadviseurs

” Voor een groot Human Being Management traject van één van onze klanten, hebben wij Marleen ingehuurd om de trainingen te verzorgen. Marleen is niet alleen een zeer kundig trainer, zij is ook opgeleid in ACT® en heeft vermogen door te vragen daar waar het stagneert. Ze krijgt onbewust gedrag zichtbaar en geeft de deelnemers  praktische handvatten om het geleerde te borgen in de organisatie”.

Yulius, opleidingscoördinator

We stonden voor een grote klus. Invoering van een nieuw product ‘Yoep’. In een professionele samenwerking met Momotion is er gewerkt aan de visie, de uitgangspunten en de kaders. Naast de harde kant van dit traject, was er veel ruimte om elkaar te vinden. Vanuit ACT® is er ingegaan op wie je bent als persoon en van hieruit de brug naar de visie gemaakt.. Al met al een plezierige samenwerking.

Maurice Keane, directeur, Erasmusschool

Momotion kent een jarenlange samenwerking met onze school. De samenwerking is als erg prettig ervaren en is gericht op het versterken van het management door middel van intensieve training. Het MT van onze school heeft onlangs een ACT-training gevolgd. Het heeft ons MT bewust gemaakt van onze kracht en van onze ontwikkelpunten. Het bewustwordingsproces betrof bij het MT vooral het overwinnen van weerstanden met betrekking tot het maken van heldere planningen en formuleren van specifieke doelen. Een krachtig element van de ACT-training is dat het duidelijk en goed inzicht geeft in de eigen persoonlijkheid en eigen drijfveren.

Na de ACT-training is ons MT beter in staat om resultaatgericht en effectief te werken en hebben ingezien hoe wij betere resultaten in kortere tijd kunnen behalen. Ook heeft het ons, als MT-leden, dichter bij elkaar gebracht waardoor wij als team succesvoller kunnen opereren. Ik kan het traject aanraden aan een management dat progressie wenst te maken en belemmeringen wenst te overwinnen.

Vlietkinderen, Claudia Jansen, hoofd P&O

Marleen Doodeman is een kundige en prettige coach die door een efficiënte aanpak op een enthousiaste manier ruimte schept voor inzicht en verbetering.

Het Hoofdkantoor (en Marleen) heeft onze afdeling P&O begeleid met als doel het optimaliseren van de afdeling P&O om klaar te zijn voor de veranderende werkzaamheden en klantvraag.

Met de individuele ACT-meting als basis hebben we intensieve bijeenkomsten gehad en met elkaar gesproken over onze kwaliteiten.

De toegepaste ACT methodiek was voor mijn afdeling zeer doeltreffend en gaf mijn medewerkers en mij inzichten in de kernkwaliteiten en verbeterpunten.

Ik heb dit traject als zeer waardevol ervaren.”

Janneke Aleven, Philadelphia

Tijdens de Momotion team coaching viel me iedere keer op dat Marleen  een onafhankelijke rol heeft in het geheel. Ze confronteert echt alle deelnemers  op een veilige maar wel doortastende manier en legt daarbij de kern van de problematiek bloot op een heel natuurlijke wijze. Ze kan goed de processen samenvatten en  zowel  de individuele processen  als ook de teamprocessen inzichtelijk maken. Door de prettige persoonlijkheid van  Marleen en door haar kundige coaching vaardigheden  ga je als vanzelf reflecteren op je handelen en je openen voor veranderingen.


Esmee Mlihi, e-m design

“Marleen is een sociaal intelligente en actiegerichte dame. Gecombineerd met haar een stevige dosis aan theoretische kennis, middelen ( ACT-meting) en praktijkervaring vind ik Marleen een zeer doeltreffende loopbaancoach.

Via de ACT meting toonde ze me op een zeer compacte en heldere manier mijn competenties. De nog onontdekte talenten en knelpunten kwamen als een paal boven water te staan. Dit inzicht beschouw ik tot op de dag van vandaag als zeer waardevol.

Tijdens onze gesprekken die daarop volgde kon ze feilloos mijn persoonlijke knelpunten aan het licht brengen. Waarna ze direct concrete oplossingen en/of nieuwe gedachtepatronen aandroeg.

Ook buiten onze gesprekken bleek zeer behulpzaam en betrokken. Ze verbond me met haar netwerk ter bevordering van mijn loopbaanonderzoek.

De sociale kracht en professionele doeltreffendheid van Marleen hebben mij zeer goed gedaan. Ik heb helder in beeld waar ik gelukkig van word, waar ik goed in ben en energie bruist weer door mijn lijf. Het loopbaantraject heb ik daarom als zeer plezierig en vruchtbaar ervaren.”

Kees Haars, Vathorst, mentor, beeldcoach, schoolopleider

Heftig! Ik ben net als de vorige keer, weer geconfronteerd met gedrag dat zijn oorsprong heeft in mijn karakter, opvoeding, taakopvatting, mensbeelden, enz. Dat vind ik / is heel lastig en confronterend, maar maakt ook heel veel duidelijk. Dat is best pittig en confronterend. Maar, ik kan wel weer verder!

Gemeente, Teamleider anoniem, gegevens zijn bij Momotion op te vragen

“De ACT-analyse en persoonlijke gesprekken met Marleen hebben mij geleerd om anders naar mezelf te kijken. De spiegel die je wordt voorgehouden is soms heel confronterend, maar heeft mij wel meer inzicht gegeven in mijn natuurlijke kwaliteiten en juist het handelen vanuit prestatiekracht. Mede daardoor kwam ik tot de conclusie dat de weg die ik op het punt stond in te slaan, niet bij mij paste. Met mijn persoonlijk statuut in de hand ben ik nu op zoek naar een nieuwe uitdaging!”

Ellis ter Weele, Grotius

Ik heb de begeleiding/ coaching bijzonder prettig en plezierig ervaren.

Marleen is professioneel, betrokken en integer . Zij luistert goed  en  stelt precies de juiste vragen Zij  heeft mij aan het werk gezet .

Hierdoor ontstond er voor mij duidelijkheid. Het bleef mijn eigen traject met ondersteuning van Marleen.Zij heeft ervoor gezorgd dat “de kwartjes vallen “.

De coaching heeft mij inzicht gegeven. Het effect is: tevredenheid en met meer rust in mijn hoofd.”

Janneke Aleven, Philadelphia

Marleen zoekt aan de hand van de ACT analyse de achterliggende obstakels, pijnpunten, blokkades die mij ervan weerhielden bepaalde zaken te zien of te veranderen. De coaching  heeft mij in staat gesteld om te groeien als mens en op een frisse andere manier te kijken naar bepaalde ontwikkelingen in mijn persoonlijk leven en  loopbaan. Met de belangstellende, integere maar ook intelligente houding van Marleen creëert ze een veilige manier om naar jezelf te durven kijken.

Patricia Verhagen, Grotius College

Aan het eind van schooljaar 2014/2015 ben ik kort door omstandigheden in mijn stamgroep een paar weken thuis geweest.
Momotion kende ik al van het in het verleden gegeven cursussen op school door Marleen.
Haar aanpak  duidelijk en eerlijk, waar nodig met feedback sprak mij toen al aan.
Via mijn leidinggevende ben ik weer bij haar terecht gekomen.
In een aantal sessies, door het schooljaar heen, zo om de 6 a 8 weken. Praatsessies, werk gerelateerd maar waar ook zaken vanuit thuis werden besproken. Maar ook doordat Marleen mij op mijn werkplek bezocht en observeerde, en daarna elke keer een evaluatiegesprek gepland was. Zo kreeg ik handvaten aangereikt, positieve feedback, huiswerk opdrachten, of dingen om uit te proberen in de klas.
Vaak een spiegel die mij voorgehouden werd, maar waardoor ik wel na ben gaan denken hoe ik voor de klas sta en wat ik zelf kan veranderen om het voor mijzelf anders te laten zijn.
Een aantal keer ben ik bij haar op kantoor in Amsterdam geweest, maar ook op school en zelfs een gesprek bij mij thuis is voorgekomen.
Na elke sessie een verslag via de mail met de afspraken die we gemaakt hadden.
Uiteindelijk een eindgesprek met Marleen en mijn leidinggevende over de doelen die behaald zijn en de afspraken voor het volgende schooljaar.
Het heeft mij zeker geholpen om de dingen die ervoor zorgde dat het werk niet meer leuk was, weer in een ander daglicht te zien.