INDIVIDUEEL

BEN JE TOE AAN EEN BETERE VERSIE VAN JEZELF?

Wil je werken aan jezelf en inzicht krijgen in jouw handelen? Wil je weten wat je tegen houdt en hoe je verder komt?
Wij geven jou in onze individuele begeleiding inzichten en houvast
COACHEN

Coaching is een uitstekende methodiek om daadwerkelijke gedragsverandering te begeleiden. In een 1-op-1 traject verken je met de coach jouw situatie, analyseer en ontwikkel je een nieuw gedragsrepertoire. Een repertoire die vooral gericht is op ‘wat’ je wilt bereiken’ en ‘hoe’ je dit wilt bereiken’.  De coach zal inzicht geven, confronteren en stimuleren op een respectvolle manier. De coaching is diepgaand en praktisch. Het geleerde is direct toepasbaar.

LOOPBAANCOACHING

Je wilt graag weten wat je in de toekomst wilt gaan doen, met meer energie en een positief gevoel. De coach geeft inzichten in jouw talenten en kwaliteiten. Samen met de coach werk je onderzoekstappen uit richting jouw nieuwe toekomst.

COACHING ON THE JOB

De coach coacht in jouw gangbare praktijksituaties. B.v. tijdens een teambijeenkomst, een collegiaal gesprek of een functioneringsgesprek. Je leert vooral door te doen. Er wordt gecoacht op de ‘effecten’ en niet op de bedoelingen. Na de praktijksituatie reflecteer je met de coach de praktijkactie.

COACHEN MET SUCCES

Het traject is een beoordelingstraject. Het uitgangspunt van het traject is toewerken naar succes. In samenspraak met de direct leidinggevende en gecoachte worden doelen opgesteld. Er wordt door de gecoachte een coachovereenkomst ondertekend na het ervaren van een klik met de coach.

In contactmomenten met de gecoachte zullen kwaliteiten en ontwikkelpunten ter sprake komen, toewerkend naar de geformuleerde doelen uit het intakegesprek.

Er vindt een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie plaats waarbij gecoachte, coach en direct leidinggevende aanwezig zijn. In de evaluaties geeft de direct leidinggevende zijn/ haar beoordeling weer. De bevindingen worden besproken en vastgelegd.

MANAGEMENTCONSULTANCY

Je kunt als directeur/ manager/ leidinggevende samen eens praten over de gang van zaken in jouw bedrijf/organisatie. Vind je zelf dat je op de goede weg bent of zijn er zaken die aangepakt dienen te worden? Je ontwikkelt het vermogen om kritisch naar jouw eigen overtuigingen en natuurlijke krachten te kijken. Je kunt advies vragen, processen uitwerken of effectief leiderschap bespreken.

CONFLICTHANTERING

Wellicht herken je het. Conflicten op de werkvloer. Sommige lossen vanzelf op, andere worden opgelost door er wat extra aandacht aan te besteden. Het is ook mogelijk dat een conflict kan uitlopen in een langdurige botsing tussen mensen. Waar het een lange tijd goed ging en mensen met tevredenheid met elkaar om gingen, kan het ineens uit de hand lopen. Mensen bereiken elkaar niet meer, praten langs elkaar heen, zitten op verschillende golflengtes en maken elkaar verwijten. De irritaties zijn dusdanig uit de hand gelopen dat partijen niet meer op een opbouwende manier met elkaar in gesprek gaan. Onder begeleiding van Momotion wordt er gezocht naar een gezamenlijke oplossing. Een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.