ORGANISATIE

WIL JE GRAAG DE PUNT OP JOUW ORGANISATIE?

(van oud naar flexibel organiseren)
Organisaties moeten zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat vraagt om toename van de innovatiekracht, dynamiek en vernieuwing. Veel organisaties zitten vast in bestaande structuren. Wij kunnen ondersteunen om van ‘oud’ naar flexibel organiseren te komen!
DE AANLEIDING

De aanleiding om met jouw organisatie aan de slag te gaan kan heel verschillend zijn. Je staat voor een organisatieverandering, je krijgt te maken met een fusering, je wilt jouw organisatiestructuur opschudden of je wilt flexibeler en wendbaarder worden. Wij ondersteunen in het definiëren van het organisatievraagstuk. We stemmen af hoe we de uitdaging van de organisatie aan kunnen gaan gekoppeld aan de visie, waarden en doelstellingen van de organisatie.

ZELFORGANISATIE   

Waar begin je als je ‘zelforganisatie’ voor ogen hebt. De start is van groot belang. Het formuleren van uitgangspunten en ideeën samen met de medewerkers. Het werken met rollen en benutten van talenten kan een goede basis vormen voor verbeteringen in het organiseren. Zonder dat een (te) grote en dus niet realistische stap  in zelforganisatie wordt gezet. Wij denken mee om zelforganiserend haalbaar te maken.