TEAM

WENS JE DAT JE TEAM OPTIMAAL GAAT FUNCTIONEREN?

Binnen toekomstgerichte teams staat samenwerken en verbinden centraal om zo tot optimaal resultaat te komen.
Wij geven inzichten in de wijze van samenwerken. Maar ook of jij als leider het verschil maakt.
TEAM

Professionalisering in teams zal de komende jaren niet alleen gericht zijn op resultaatgerichtheid, maar ook en vooral op verbinding en samenwerken. In ieder team zitten er natuurlijke spanningsvelden. Van productieve tot moeizame samenwerkingsrelaties. Hoe kom je samen tot optimaal functionerend team? Waar liggen de knelpunten en waar de kansen? Welke interventies ga je aan?

Wij beschikken over verschillende interventietechnieken die ondersteuning bieden bij het realiseren van team doelen, ambities en wensen. Wij kunnen ondersteuning bieden bij het verdelen van rollen en taken, geven zicht op productieve en tegenwerkende patronen en geven bouwstenen aan voor een ‘lerende organisatie’. Om in trainingen een krachtige impact te ervaren wordt er gebruik gemaakt van Deep Democracy werkvormen en Systeemopstellingen.

DEEP DEMOCRACY

Deep Democracy is een innovatieve en zeer krachtige methode voor het leiden en begeleiden van groepen. Het grootste deel van het werken in organisaties bestaat uit het nemen van beslissingen en het naar handelen. De manier waarop een besluit tot stand komt, is niet altijd even effectief. Waardoor we gaan vertragen, zuchten en saboteren. Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden met Deep Democracy op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. Door alle expertise en kennis van de totale groep te bundelen, komen duurzame beslissingen tot stand. De technieken zijn geschikt voor allerlei soorten groepen in diverse contexten; van zeer kleine groepen tot hele grote.

SYSTEEMOPSTELLING

In organisaties kunnen zich allerlei onverkwikkelijke of moeilijke situaties voordoen waarbij geen duidelijke oorzaak te ontdekken is of niet makkelijk te veranderen is. Vooral als deze situaties zich herhalen is het nuttig om de organisatie te laten onderzoeken.