Voor allen die nieuwsgierig zijn naar datgene wat we van onszelf

[en de organisatie] nog niet kennen, al denken we van wel

 

Human Being Management [HBM] is de outputgestuurde basis van al onze trajecten en bij inzet van onze APK® methodiek: ‘ACT Periodieke Krachtmeting’.
HBM

HBM is de vernieuwende managementfilosofie die oog heeft voor heel de mens. Dus niet alleen kijkende naar de buitenkant, naar wat we zien, het gedrag. We kijken voorbij de buitenkant. Er komt antwoord op de vraag: “wat maakt dat we ons gedragen, zoals we ons gedragen?”. Ons gedrag wat zichtbaar is in bewuste handelingen, maar wordt aangestuurd door onbewuste onzichtbare drijfveren. HBM geeft inzichten in onze gedragingen, in wie we van natura zijn en in onze [nog te ontwikkelen] talenten. Als dit helder is kunnen we op een andere wijze gaan aansturen en richting geven. Richting aan jezelf, het team of de organisatie.

HBM & CIRCLE OF CHANGE

HBM heeft een procesgang ontwikkeld dat overal in de organisatie direct toepasbaar is: ‘De circle of change’. De Circle of Change is gericht op verandering, gekoppeld aan de missie, waarden en doelstellingen van de organisatie. Is de Circle of Change alleen toepasbaar bij verandertrajecten? Nee, HBM stelt dat iedereen altijd en overal verandert. Leven en werken is een doorlopend verandertraject.

ind-team-organisatie

De cirkel bestaat uit 4 fasen:

Zelfreflectie: reflecteren op je onderbewuste zelf, waarmee onbekende patronen zichtbaar worden die je gedrag onbewust en vrijwel constant sturen en beïnvloeden

Bewustwording: tijdens het reflecteren komt er een moment dat je begrijpt op welke wijze je gedraagt en wat de oorzaak ervan is

Beslisruimte: vanuit zelfreflectie en bewustwording ontstaat er ruimte om persoonlijke keuzes te maken

Verantwoordelijkheid: het gaat om persoonlijk leiderschap. Het nemen van verantwoordelijkheid op de richting die je wilt inslaan

 

De APK® methodiek

APK maakt gebruik van de HBM filosofie.

Onze methodiek meet natuurlijke en aangeleerde competenties. Het maakt duidelijk op welke wijze competenties worden ingezet en waarom competenties nog niet zijn ontwikkeld. Dit doen we in tegenstelling met andere methodieken door te werken met taal en beelden. Het werken met beelden is vernieuwend en kan niet worden beïnvloed. Er vindt onderzoek plaats op de aanwezige talenten, energielekken en ontwikkelpotentieel wat leidt tot werken met meer plezier en energie.

Dit is de sleutel tot echte verandering.

 

Wil je meer weten over HBM en APK, vraag dan het verhelderende digitale APK boekje aan of bekijk het toelichtende APK filmpje

Wat zijn de patronen die je van je ouders hebt overgenomen?