Wij hebben een praktische inslag: er zal veel worden gewerkt vanuit de eigen praktijksituatie(s).
Wij staan voor het werken vanuit een eerlijke, open relatie op basis van gelijkwaardigheid.

 

PLEZIER – VERTROUWEN – OPEN COMMUNICATIE

Onze aanpak is gericht op duurzame inzetbaarheid en verandering van binnenuit. Onder ‘duurzame inzetbaarheid’ wordt verstaan het bewust, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om er aan bij te dragen dat zij tot hun pensioen betrokken en vitaal aan het werk kunnen blijven.   

Om aan wensen en beoogde resultaten van de klanten tegemoet te komen werken wij vanuit ‘HUMAN BEING MANAGEMENT met een continue check op de visie en de kernwaarden van de organisatie.

ONZE MENSEN

Marleen Doodeman: Directeur, HBM coach & trainer/APK coach

Claudia Tervoort: HBM coach & trainer/ APK coach

Elisabeth Bontenbal: HBM coach & trainer/APK coach

Marike van Spanje: HBM coach/ APK coach

Ilse Molenaar: Coach

Wendy Enthoven: Coach

Koes Rutte: Financial Controller/ facility manager

DE VOORDELEN

Momotion heeft een ruime ervaring in het begeleiden op individueel, team en organisatieniveau in diverse sectoren.

  • Altijd maatwerk vanuit een hoge betrokkenheid. Voor afstemming wordt tijd vrij gemaakt
  • Concrete analyses in uitgebreide rapportages
  • Blijvend resultaat door focus op duurzame inzetbaarheid.
  • Begeleiden vanuit een positieve insteek. We kijken naar mogelijkheden. Dit geeft een verhoogde motivatie van medewerkers om trajecten aan te gaan en draagt bij aan verbetering van teamsfeer en productiviteit
  • Veel ruimte voor ervaringsleren. Het geleerde is terug te vinden op de werkvloer
  • Transparant handelen: in’s en out’s worden met alle betrokkenen gedeeld
  • Korte trajecten en hiermee lage kosten